Pestkoppen - Een Xtra special uitgave

Een virus kan zichzelf niet voortplanten. Het heeft het DNA van een gastheercel nodig om zich te reproduceren. Tijdens het proces waarbij erfelijk materiaal van het virus gecopiëerd wordt treden vaak foutjes op. Hierdoor ontstaan mutaties. Zo komt het voor dat een virus dat eerst alleen in een dierlijke gastheer kon overleven nu ook in staat is zich in een mens voort te planten.

Stel dat een mens dit vermogen zou hebben. Dat een mens zijn erfelijk materiaal kan delen met andere levensvormen. Dan zouden er ook mutaties ontstaan. Mutaties die het mogelijk maken te overleven in een drastisch veranderende leefomgeving.

Daar gaan deze tekeningen over. Ik heb ze gemaakt in de periode dat het openbare leven tot stilstand kwam; een direct gevolg van de overheidsmaatregelen om de coronacrisis onder controle te krijgen.

Gepubliceerd door uitgeverij Xtra, november 2020

De uitgave bevat 16 prenten, waarvan één los en gesigneerd is, afmetingen: 23 x 31cm.
Prijs: € 20,- exclusief verzendkosten

De prenten zijn ook los, als print, verkrijgbaar.
Afmetingen circa 16 x 25 cm, hoogwaardig geprint op A4 Hahnemühle Photo Rag papier en gesigneerd.
Prijs exclusief verzendkosten € 30,-

In english:

A virus cannot replicate alone; it needs a host cell’s DNA in order to reproduce. Errors often occur during this process in which the virus’s genetic material is copied, creating mutations. This is how a virus that could initially only survive in an animal is now able to reproduce inside a human being.

Suppose a human had this ability – that a person could share their genetic material with other life forms. Mutations would arise in this too, mutations making it possible to survive in a drastically-changing environment.

That is what these drawings are about. I made them during the period when public life came to a standstill; a direct result of government measures to bring the corona crisis under control.

Published by publisher Xtra, November 2020

The edition consists of 16 prints, one of which is loose and signed, dimensions: 23 x 31 cm.
Price: € 20, – ex. shipping costs

The illustrations are also available separately, as a print.
Dimensions approximately 16 x 25 cm, high-quality print on A4 Hahnemühle Photo Rag paper and signed.
Price ex. shipping costs € 30, –

€20